Я очень рад, что теперь и я могу похвастаться такими живыми, искренними и красивыми фотографиями, которые раньше я сохранял только в Pinterest . Спасибо большое ребятам за смелость и чувства

Bardzo się cieszę, że teraz i ja mogę się pochwalić takimi żywymi, szczere i piękne zdjęcia, które wcześniej trzymałem tylko w Pinterest . Dziękuję chłopaki za odwagę i uczucia